Tiền tệ:

Thời gian thực hiện việc bảo hành

 

Từ 2-7 ngày (không tính ngày lễ, tết) sau khi nhận yêu cầu bảo hành. Một số trường hợp do phải di chuyển xa nên có thể từ 10 đến 20 ngày. Đối với những trường hợp này, chúng tôi sẽ lưu ý thông báo cho khách hàng nắm rõ thông tin.