Tiền tệ:

Cao su Taiwan Pro

Hiện có 02 màu: Màu Xanh (lục) và màu Đỏ (đậm)