Tiền tệ:

Đầu Cơ Aramith Laminated

- Được làm từ da Heo với 9lớp da.
- Nghiên cứu và sản xuất tại Bỉ bởi hãng Aramith.
- Là loại đầu cơ chuyên dụng, rất bám lơ giúp dễ dàng điểu khiển bi
- Tạo độ xoáy cao giúp kiểm soát bi 1 cách tối ưu.
- Có 3loại kích thước: 12mm, 13mm,14mm.
- Về tính vật lý, có 3loại: mềm, trung. cứng
Giá: 0 VND
Số lượng: