Tiền tệ:

Cơ Carom(France) Smart

- Smart Cue đươc thành lập năm 1995 và từ đó đến nay đã chọn con đường nghiên cứu và phát triển loại cơ sử dụng Titanium kết hợp với gỗ Mun.
- Đến nay, cơ Smart đã sở hữu 90% thị phần cơ Titanium trên toàn cầu.
- Hiện nay, cơ Smart là cuộc cách mạng của thế giới cơ bida bằng việc tạo ra một loại cơ sử dụng gỗ Mun.

Chất liệu: Gốc,cuống gỗ Mun hay cuống gỗ thích. Hoặc sợi thuỷ tinh và than chì hoặc gốc gỗ Long Não và gỗ thích
Đầu cơ: 6 lớp
Tay cầm: BirdEye, gỗ Mun, không quấn chỉ
Chiều dài: 55-57 Inch
Trọng lượng: 18,19,20


Giá: 0 VND
Số lượng: