Tiền tệ:
Mặt bằng với Diện Tích : 80m2 -> 100m2

- Chiều Ngang : 4.4m –> 5m

- Chiều Dài : 18m -> 20m
- Số lượng Bàn : 04 Bàn.
- Bàn cách Bàn : 1m-> 1m3
- Bàn cách Tường : 1m4-> 1m7Mặt bằng với Diện Tích : 100m2 -> 130m2


- Chiều Ngang : 5.6m –> 6.5m

- Chiều Dài : 18m -> 20m
- Số lượng Bàn : 06 Bàn.
- Bàn cách Bàn : 1m-> 1m3
- Bàn cách Tường : 1m4-> 1m8


Mặt bằng với Diện Tích : 125m2 -> 160m2

- Chiều Ngang : 7m –> 8m

- Chiều Dài : 18m -> 20m
- Số lượng Bàn : 08 Bàn.
- Bàn cách Bàn : 1m-> 1m5
- Bàn cách Tường : 1m4-> 1m8


Mặt bằng với Diện Tích : 153m2 -> 180m2

- Chiều Ngang : 8.5m –> 9m

- Chiều Dài : 18m -> 20m
- Số lượng Bàn : 10 Bàn.
- Bàn cách Bàn : 1m-> 1m2
- Bàn cách Tường : 1m4-> 1m7


Mặt bằng với Diện Tích : 170m2 -> 140m2


- Chiều Ngang : 9.5m –> 12m

- Chiều Dài : 18m -> 20m
- Số lượng Bàn : 12 Bàn.
- Bàn cách Bàn : 1m-> 1m5
- Bàn cách Tường : 1m4-> 2m


Các Mô Hình Mẫu